Prezentace

Krátké pojednání o produktech Hlubinné harmonizace

PREZENTACE  

PRODUKTŮ HLUBINNÉ HARMONIZACE

Metoda Hlubinné harmonizace vznikla díky velké lásce k hudbě a k člověku a vyrostla na teoretických základech pythagorejského vnímání hudby sfér.

Jedná se o exkluzivní metodu léčení zvukovou vibrací, a protože hudba je výsledným zněním souzvuku tónů - zvuků, které má konkrétní barevné spektrum, má tato metoda přesah i do specifického typu léčení barvou.

Metodologie má více forem - od jednodušších částí po složitější, celá metoda má 5 částí. Pracuje se všemi úrovněmi komunikace - až po hluboké záznamy duše související s bipolaritou. Tyto záznamy o komunikaci mezi bipolárními dušemi mají za následek většinu disbalancí /potíží v hmotném životě/. Hlubinná harmonizace je umí řešit.


Podle metodiky Hlubinné harmonizace se lidé učí léčit (se) na základě poznání vesmírných zákonitostí a univerzálního působení zvukové a barevné vibrace.

Všechny metody Hlubinné harmonizace jsou plně funkční a aplikovatelné na kohokoliv.

Hlubinnou harmonizaci založili Hana Antonínová a Tomáš Pokorný.

https://www.hlubinnaharmonizace.com/o-nas/


Produkty Hlubinné harmonizace jsou prostředky pro harmonizaci lidských těl na hlubinných úrovních:

Mají dva základní proudy: zvuk a barvu


V oblasti zvuku celá metoda vyrostla na Křišťálových mísách, které jsou také hlavním harmonizačním zvukovým prostředkem. Každá mísa je laděna na konkrétní tón, mísy jsou různých velikostí. Metodika obsahuje konkrétní tónovou systematiku, která vychází z pythagorejského základu a dále je sladěna s metodami léčení zvukem v dnešní době.

Specifikem jsou Sety s křišťálových mís: jsou v základní formě pro ladění JING A JANG, pro ladění HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ SPIRÁLY ODPOVÍDAJÍCÍ ČAKRÁM A MERIDIÁNŮM, pro harmonizaci ZÁKLADNÍCH ELEMENTŮ V TĚLE apod. 

Hluboké úrovně léčení využívají tzv. KŘIŠŤÁLOVÉ PLANETÁRNÍ SETY, kde s tóny v souvislosti s modálními tóninami a naší Sluneční soustavou:

Viz www.hlubinnaharmonizace.com/kristalove-harmonizacni-sety/


Další součástí využití zvukové vlny nástrojů je i používání speciálních terapeutických strunných nástrojů, jako jsou nástroje monochordového a duachordového typu, harmonizační strunná lehátka apod.

Novinkou ve využití harmonizace zvukem celou plochou těla jsou speciální ZVUKOVÁ LEHÁTKA.

Distribucí všech uvedených nástrojů se zabývá firma HANYART.EU s.r.o.

www.hanyart.eu

www.healing-instruments.com

www.healing-instruments.store


V oblasti barvy se pracuje s barevnými spektry odpovídajícími zvukové - tónové systematice. Na základě toho vznikají obrazy se speciálními spektrálními harmonizačními poli. Většina výstavních kolekcí vytvořených pod ochrannou známkou Hlubinné harmonizace má k sobě odpovídající - nebo podporující zvukovou nahrávku, která je vytvářena také na základě metodologie Hlubinné harmonizace.

Více o hudbě, která se k Hlubinné harmonizaci vytváří, najdete v úvodu stránek Hlubinné harmonizace pod nadpisem Vytváříme s láskou hudbu, která léčí.


Spojením barvy a zvuku vznikají SPECIÁLNÍ PROJEKTY K HLUBINNÉ HARMONIZACI i k využití pro širokou veřejnost. Jedním z těchto speciálních produktů jsou VODNÁŘSKÉ AFIRMAČNÍ KARTY A VODNÁŘSKÉ ANDĚLSKÉ KARTY.


www.vodnarskekarty.cz


Prodejem originálních obrazů, kombinovaných reprodukcí a prezentací speciálních projektů se zabývá RAJSKÁ GALERIE s.r.o. 

www.rajska-galerie.com

www.rajska-galerie.store


Prodej reprodukcí obrazů (digitálních fotokopií na plátně ve vysoké kvalitě) vytvářených k  harmonizačním účelům v kombinaci s hudbou a nabídku léčivé a relaxační hudby na CD poskytuje firma HANYART.EU s.r.o. Produkty najdete v E-shopu.