Křišťálové harmonizační sety

Sety k hudebním terapiím, pro harmonizační praxi i pro osobní potřebu

Metodika Hlubinné harmonizace přináší i postupy, které slouží k vytváření terapeutických setů z Křišťálových mís.

Všechny tyto sety jsou chráněny obchodní značkou Hlubinná harmonizace®

Základním stavebním prvkem pro všechny terapeutické sety z Křišťálových mís je CHROMATICKÝ SET, který jsem vytvořila pro specifické Hlubinně-harmonizační účely a vychází z něho veškeré další sety včetně DIATONICKÉHO (tzv. Oktávového), dílčí specifikované sety a Křišťálové planetární sety.V průběhu mé dlouholeté hudebně-terapeutické praxe jsem vyzkoumala, že k funkčnosti terapeutických setů nestačí pouze dokonalé vzájemné zvukové ladění mís (vyvážená vztahová - intervalová linie), ale tomuto zvukovému ladění musí odpovídat i dokonale vystavěná linie prostorová (přenos zvuku do prostoru v určitých frekvenčních stopách).

K tomu aby hudební, harmonizační, relaxační účinek zvukové vlny byl trvalý, je nutno docílit kódování nástrojů k harmonizaci do absolutní rovnováhy jingové a jangové složky.

S pozdravem Mgr. Hana Antonínová

Chcete nás kontaktovat ohledně hudebních nástrojů?

Projekt harmonizačních setů odstartovala potřeba vytvářet individuální nebo specifické sety z Křišťálových mís.

Tyto sety nikde jinde nenajdete, protože jejich tvorba je podložena metodikou Hlubinné harmonizace.

S jejich dodáním zároveň poskytujeme odborný servis, případně konzultaci o způsobu hraní a využití setu pro harmonizačně-terapeutické účely.

Základním Křišťálovým setem je OKTÁVOVÝ SET. Informace o tomto typu setu i dalších základních typech Křišťálových setů najdete v tomto článku:


Speciálním typem jsou KŘIŠŤÁLOVÉ PLANETÁRNÍ SETY, jejichž využití přímo souvisí 
s konkrétními metodickými stupni Hlubinné harmonizace - Hlubinná harmonizace biokrystalického těla.

Z hlediska lidského sluchu je pro nás v našich podmínkách téměř nedosažitelné přímé napojení na znějící - léčivá spektra planet. Dá se to udělat jediným způsobem, a to přes zvukovou vlnu vyslanou z určité vibrační úrovně. Musí to být zvuková vlna o takové délce, která je schopná napojit se přímo na "vysílací kanály planet". Prakticky je nutné mít nástroj, který umí vytvořit vhodný typ zvukové vlny, a který dokáže prostoupit přes spektrum alfa a neztratit se v něm, tedy najít přesně svůj cíl - odpovídající komunikační kanál konkrétního signálu. Tento nástroj jsme našli v Křišťálových mísách.

Křišťálové mísy - ceny a velikosti