SPECIÁLNÍ KŘIŠŤÁLOVÉ SETY PLANETÁRNÍ

27.08.2017

Všechny planetární křišťálové sety se dají vystavět ze základního oktávového setu.

Pod hlavičkou Hlubinné harmonizace jsou vytvářeny speciální harmonizační sety z Křišťálových mís, které po spojení s metodikou Hlubinné harmonizace v praxi mohou svým zvukem překódovat genetické informace až na úrovni biokrystalické tělesné struktury. Speciálních planetárních setů je celkem 8 druhů, stejně jako subsystémů pro Éterické léčení zvukem. 

Jednotlivé planetární sety jsou různě početné, ale všechny se pohybují v počtu od 3 do max. 6 křišťálových mís. Při jejich utváření vycházíme z našich vlastních praktických poznatků při využívání zvuku /souzvuků/ starých středověkých modálních stupnic. Na začátku našeho praktického používání tohoto speciálního typu zvuku stálo naše vědomé poznání některých faktů o používání těchto léčebných metod středověkými řeckými učenci. V případě potřeby podrobnějšího studia odkazuji na odbornou literaturu: Pfrogner, H., Lebendige Tonwelt - Zum Phaenomen Musik, 2010, edition zwischentoene Buch und Musikverlag, Weilheim, kde je velmi podrobně pojednáno o řeckém tónovém systému a jeho využití, případně na skripta o středověké hudbě: Ambrosini, M., Posch, M., Einfuehrung in die mittelalterische Musik, 2006, Verlag der Spielleute, Reichelsheim.

Na tomto základu je také postavena část metodiky Hlubinné harmonizace, a to ta, která se týká hlubinného léčení fyzického těla (podle metodiky 3. a 4. stupeň školení: Hlubinná harmonizace biokrystalického těla - Uvolnění podvědomých bloků a Éterické léčení zvukem I a II, na úrovni primárního nebo sekundárního, terciálního a kvadrálního éterického pole léčeného člověka). 

Pro provozování léčení zvukem na úrovni tohoto metodického stupně doporučujeme celý OKTÁVOVÝ KŘIŠŤÁLOVÝ SET:

Éterické léčení zvukem této úrovně už řeší i změnu genetické predispozice zakódované v nejhlubší části éterického těla člověka, má 8 subsystémů a každý z nich souvisí s konkrétní oblastí léčení fyzického těla. 

Další informace ohledně této metody, postupy apod. jsou poskytovány na metodickém školení tohoto stupně. 

O subsystémech v tomto článku uvádíme pouze základní okruhy Éterického léčení zvukem I a II : 

LÉČENÍ VZTAHU SÁM K SOBĚ NA SEKUNDÁRNÍ, TERCIÁLNÍ A KVADRÁLNÍ ÚROVNI 

1) Poruchy krve, narušení imunity (II). 

2) Hormonální poruchy - štítná žláza, podvěsek mozkový (II), nadledvinky, poruchy spánku, migrény, cukrovka, ženské a mužské pohlavní hormony (II). 

3) Kostra - nemoci pohybového ústrojí - narušená fyzická stabilita, úrovně rodové linie, dědičné choroby - ortopedické nemoci (II).

4) Metabolismus - poruchy látkové výměny v kombinaci s poruchami krve (II)5) CNS - mentální poruchy - demence, schizofrenie, idiocie.

6) Veškeré dětské nemoci (II)

LÉČENÍ VZTAHU SÁM K SOBĚ NA PRIMÁRNÍ ÚROVNI

7) Vztah k matérii (I)

8) Vztah k lásce (i)


Při absolvování tohoto školení prochází harmonizér velkou transformací spirituálního těla, která s sebou přináší i nové možnosti léčení - využití jednotlivých planetárních setů v rámci daných subsystémů (konkrétních druhů léčby).

S těmito typy planetárních setů je ovšem možné pracovat i bez odborné přípravy, záleží na vnitřním nacítění člověka na potřebu pracovat na sobě tímto způsobem, a i to ve smyslu obecně harmonizační práce s kolektivem (např. kolektivní meditace, harmonizační koncerty apod.). Sety fungují u každého a zpracovávají vždy určité shluky zátěžových emocí, i když bez konkrétní metodiky není možné dojít až ke změnám na úrovni biokrystalického těla. 

PŘI KAŽDÉ HARMONIZAČNÍ PRÁCI S PLANETÁRNÍMI SETY SE VŽDY OČIŠŤUJÍ KOMUNIKAČNÍ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÝCH TĚL ČLOVĚKA, COŽ SE NÁSLEDNĚ PROJEVÍ VE HMOTĚ ZLEPŠENÍM MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ DANÉHO ČLOVĚKA S OKOLÍM.

Konkrétní pojednání o tom, jakým způsobem funguje přenos dat přes zvukové pole Křišťálových mís, se dozvíte v článku Léčivé vibrace planet. 

Veškeré sety prochází našima rukama a jsou nakódovány tak, aby splňovaly náročnost tohoto druhu léčení. Tento typ křišťálových setů může pomáhat každému, kdo chce cestou přirozeného léčení zvukem uzdravit své fyzické tělo.

U jednotlivých planetárních křišťálových setů uvádíme počet mís a frekvenci, tolerance je cca 2,5 Hz. Cena setu se odvíjí podle požadavku klienta na velikost mís. V ceně setů jsou podstavné kroužky k mísám a 2 kožené paličky.

Planetární křišťálové sety jsou na objednávku, jsou kódovány "na míru".  


Znění všech 8 typů planetárních setů je možné slyšet na cd Hany Antonínové: ŽENA A JEJÍ VESMÍR.

KŘIŠŤÁLOVÝ SET "SATURN"

5 křišťálových mís
290,70 Hz, 328,38 Hz, 349,91 Hz, 392,98 Hz, 441,43 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "PLUTO"

3 křišťálové mísy
290,70 Hz, 328,38 Hz, 349,91 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "VENUS"

6 křišťálových mís
328,38 Hz, 349,91 Hz, 392,98 Hz, 441,43 Hz, 495,26 Hz, 527,56 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "MARS"

4 křišťálové mísy
328,38 Hz, 349,91 Hz, 392,98 Hz, 441,43 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "JUPITER"

5 křišťálových mís
349,91 Hz, 392,98 Hz, 441,43 Hz, 495,26 Hz, 527,56 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "NEPTUN"

3 křišťálové mísy
349,91 Hz, 392,98 Hz, 441,43 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "EARTH"

4 křišťálové mísy
392,98 Hz, 441,43 Hz, 495,26 Hz, 527,56 Hz


KŘIŠŤÁLOVÝ SET "URANUS"

4 křišťálové mísy

258,40 Hz, 392,98 Hz, 441,43 Hz, 495,26 Hz