Metodologický základ

Ukázka původního znění Brožury k Harmonizačnímu kurzu OMNHIA

Metodologický základ

Harmonizační (léčebné) metody OMNHIA jsou založeny na vyvážení elementárních základních stavebních složek lidských těl. Většina léčebného působení, ať už na úrovni individuální, partnerské či kolektivní, se děje za pomoci specifických hudebně-harmonizačních nástrojů. Zvuk je používán jako nosič pozitivní energetické informace, která pomáhá transformovat zatěžující energie včetně energetických záznamů v daném kontextu.

Každý člověk má základní stavební složku, která je duální z hlediska Zákona rovnováhy. Tato základní složka je neměnná v průběhu lidského života, protože člověk se rodí na Zem s přesně stanovenými poměry elementů, a to dle Plánu Univerzálního, který žádný člověk není schopen ze své vůle změnit. Celý lidský život se tedy lidská bytost vyrovnává s řadou nutných změn, které jsou v zásadě zakotveny v jejím primárním elementárním plánu, který je součástí Plánu Univerzálního. Tyto nutné změny se projevují mimo jiné také v působení elementů na vývoj lidském bytosti. Součástí jejího působení na Zemi je tedy potřeba očišťovat své primární elementární složky, neboť pokud došlo ke zrození bytosti do hmotného těla, klesly tyto primární elementární složky až na animální úroveň. Úkolem každého člověka tedy je dopomoci si pilnou prací na sobě k pozdvihnutí těchto základních stavebních složek na vibrační úroveň, která svými vibracemi odpovídá skupině tónů, slyšitelných pouhým uchem. Veškeré součásti Univerza zní, a to proto, že základem všech Vesmírů je ZNĚNÍ ( Prvotní vydechnutí Tvořitele). Z toho plyne, že veškeré projevy existence v jakékoli formě či úrovni, jsou - existují na základě znění, jsou znějící. Všechno má svůj tón. Stejně jako každý člověk vibruje na určitém svém specifickém tónu, který je však složením mnoha tónů jeho mnoha těl.


CELÉ PŮVODNÍ ZNĚNÍ BROŽURY K HARMONIZAČNÍMU KURZU NAJDETE ZDE: