Vzdělávací institut

Aplikace Hlubinné harmonizace zvukem křišťálových mís

Akce institutu pořádá Mgr. Hana Antonínová. 

Na těchto relaxačně vzdělávacích akcích se školí harmonizéři metodou Hlubinné harmonizace.

Pro účast na těchto školeních není nutné hudební nástroje vlastnit, pro účely školení vám je rádi zapůjčíme. 


HLUBINNÁ HARMONIZACE MÁ ROZSÁHLOU METODIKU, KTERÁ STOJÍ NA ZÁKLADECH POZNÁNÍ UNIVERZÁLNÍCH ZÁKONŮ A NA OBŠÍRNÉ TEORETICKÉ ZÁKLADNĚ HUDEBNÍ.

VŠECHNO, CO VE SVÉ METODICE UVÁDÍM, JSEM VELICE PEČLIVĚ PROZKOUMALA A VYZKOUŠELA 
V MNOHALETÉ TERAPEUTICKO-HARMONIZAČNÍ PRAXI.

ZŮSTÁVÁ ZA MNOU DOBŘE ODVEDENÁ PRÁCE A SPOKOJENÍ LIDÉ, KTERÝM JSEM POMOHLA VYŘEŠIT JEJICH DLOUHOLETÉ POTÍŽE.

NYNÍ UŽ TUTO METODIKU VYUČUJI A POMÁHÁM SMĚŘOVAT ŠIROKOU VEŘEJNOST K POZNÁNÍ PŘIROZENÝCH LÉČIVÝCH ÚČINKŮ VIBRACE ZVUKU A BARVY.

MGR. HANA ANTONÍNOVA