Institut aplikované Hlubinné harmonizace 

Vzdělávací institut pro muzikoterapeuty a harmonizéry

Všechno má svůj tón. A všechno je energie. Tyto dvě informace stačí k tomu, abychom přestali hledat ve věcech složitosti a otevřeli se univerzální jednoduchosti, protože...všechno má svůj tón a všechno je energie.

A tón je LÁSKA, kterou nese ENERGIE.

Všechno je ták jednoduché, i naše trápení, bolesti, stresy, potíže - všechno má nějaký tón a nějakou energii, kterou, když se ji naučíme vnímat a s radostí přijímat, můžeme vždy beze zbytku přetvořit do pozitivní podoby vhodnou tónovou vibrací, která je pro nás přijatelná.

CÍLE INSTITUTU:


  • Vést veřejnost k objevení léčivých účinků hudby 
  • Pořádat odborné besedy a přednášky o hudbě a muzikoterapii

  • Školit nové harmonizéry, kteří spojí metodu Hlubinné harmonizace se svou praxí

  • Vydávat odborné publikaceZÁKLADEM CELÉ METODY JSOU INFORMACE PŘIJATÉ PŘÍMO Z UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ. TATO UNIVERZÁLNÍ PRAVDA SE TÝKÁ POJEDNÁNÍ O UNIVERZÁLNÍCH ZÁKONECH A UCELENÍ METODICKÉ PŘÍRUČKY K HLUBINNÉ HARMONIZACI - LÉČENÍ ZVUKOVOU A BAREVNOU VIBRACÍ. VŠECHNY TYTO INFORMACE, KTERÉ JSOU SHRNUTY VE SKRIPTECH NEBO JINÝCH DOKUMENTECH, PŘIŠLY PŘÍMOU (INDIVIDUÁLNÍ) CESTOU BEZ VLIVU KNIH, NÁBOŽENSTVÍ, KURZŮ A JINÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH K ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ.

STRUKTURA INSTITUTU: