O LÁSCE...

27.02.2019

Hlubinná harmonizace vznikla prvoplánově díky velké Univerzální pomoci pro partnerské vztahy. 

Kořenem celé metody je láska, která mou mysl vedla k podrobnému studiu lidské existence do takových detailů, 
že jsem se doslova dotkla až hlubokých pravd o Univerzální i lidské lásce.

Tato pravda je zaznamenána ve skriptech Hlubinné harmonizace, které jsou zároveň učebnicí a vedou člověka 
k záchraně své mysli, srdce, svých milovaných... 

H. Antonínová

Ukázka textu z Přílohových skript Hlubinné harmonizace - O lásce..., harmonizace slovem (doporučeno kombinovat s barvou a zvukem).

O lásce...


O LÁSCE ŽENY

Láska je všechno co žena má.

Je to projevený Život přes její srdce.

Láska všechno probouzí k životu.

Prosvěcuje její nitro životodárným Světlem.

Je bránou do její věčné existence.

Spojuje ji - milovanou ženu s jejím milovaným mužem a
prohřívá oba svým teplem.

Pravá Láska je v obou přítomná,

Jsou jí oba stejně hodni

A jsou oba stejně milováni.

Láska se pro ženu stala Pravou Láskou,

V momentě nalezení vlastního nitra,

A žena se stala Životem,

Ve chvíli nalezení své nejniternější Podstaty,

Miluje se

Je milována...

Miluje...