Léčivé andělské karty

Produkt je v realizaci

LÉČIVÉ ANDĚLSKÉ KARTY

Autorka Hany Antoninova

Cesta duše, která začala už ve spirituálních úrovních, a je znázorněna ve vyobrazeních Vodnářských afimačních karet, je pohádkovým příběhem lásky. 

Jediné lásky v univerzální jednotě, která ve svých dvou aspektech - jing a jang - vystoupila odděleně z ráje za poznáním světů, a dostala se do sférických ozvěn času. Vzdálila se tedy svému přítomnému okamžiku - vlastnímu středobodu (ráji), vychýlila se z rovnováhy a rovnosti a začala objevovat tajemné neviditelné úrovně plné nástrah. Vždy jí ale byla nablízku mateřská ochranitelská energie, z jejíhož lůna vyšla. 

Tak přišla láska do manipulačních nízkých vibrací vzduchu nebo do temných a slepých dnů podmíněné lásky nízkých úrovní éteru, až se dostala na samé dno ohňové propasti ovládání nebo až do vodních hlubin mocenství. Čím více poznatků láska měla, tím více rostla její touha po návratu a také její smutek po své druhé části. 

Až se stal zázrak a obě části stejné lásky se opět našly. Nemusely se na první pohled poznat, ale obě vnitřně věděly, že k sobě patří, protože jsou jedno - jeden jediný celek. Svět jejich nového setkání byl odlišný než ten, odkud vyšly. Tudíž i okolnosti byly odlišné. Vzhledem k univerzální dualitě sil bylo jejich opětovné spojení ztěžováno působením nízkých vibrací v úrovní jejich poklesu. Nikdy však přes jakékoli snahy těchto energií nemohlo dojít k zamezení nebo znemožnění navázání jejich opětovného spojení, protože jejich prvotní pouto je nezničitelné. Láska ve své jingové a jangové podobě našla k sobě cestu i přes všechny těžkosti a překážky ze stran ostatních účastníků tohoto opětovného spojování velké lásky do své jednoty. 

Alegorií pro toto opětovné spojení je i znovuobnovení komunikace duše (jing) a ducha (jang) s myslí a srdcem a jejich harmonické scelení v rámci individuální osobnosti - uzdravení. 

Spojení jingové a jangové složky je hlavní náplní Vodnářských afirmačních karet.
Léčivé andělské karty spojují všechny čtyři aspekty, jsou pokračováním cesty duše už po zcelení mužské a ženské lásky - v jednotě až do naplněnosti a hojnosti ve hmotném životě. 

Z vysokých spirituálních a duchovních sfér Vodnářských afirmačních karet se tak v této barevné sadě dostáváme do mentálních a hmotných sfér, tedy mysli, fyzického těla - zdraví, a to i v nejhlubším aspektu léčení éterického těla. 

S těmito dalšími sférami se otevírá uzdravení široké oblasti mezilidské komunikace.
Ve Vodnářských afirmačních kartách je pracováno zejména na úrovni primární a sekundární,
 v Andělských léčivých kartách se řeší úrovně primární, sekundární, terciální i kvadrální - díky propojení se světelnými andělskými strážci. 

Andělé a archandělé jsou rozmístěni na ostrově démantů u milosrdného vodopádu, v laguně bohatství a kolem jeskyně uzdravení. Podél celé laguny se také nacházejí drahocenné démanty, které jsou chráněny silnou energií ametystů (kameny Otce éterického elementu). Tyto démanty představují základních osm elementárních skupin, jejichž ochránci a průvodci jsou archandělské bytosti, tedy andělé z vysokých úrovní univerzálního éteru.


OTEC OHŇOVÉHO ELEMENTU

MATKA VZDUŠNÉHO ELEMENTU

OTEC VZDUŠNÉHO ELEMENTU

MATKA OHŇOVÉHO ELEMENTU

OTEC VODNÍHO ELEMENTU

MATKA ÉTERICKÉHO ELEMENTU

OTEC ÉTERICKÉHO ELEMENTU

MATKA VODNÍHO ELEMENTU


MOTTO KARET

"TOUHA JE SILNĚJŠÍ NEŽ STRACH".


Atributy:

Odvaha a milosrdný vodopád

Touha po naplnění a laguna bohatství

Jeskyně uzdravení a zázračný západ sluncePOMOCNÉ VYSOKOVIBRAČNÍ ENERGIE

PRAPODSTATA PRAVÉ NADĚJE je vysokovibrační éterická voda v ženském aspektu pravé lásky (projevený element vody).

Pomocné energie: Otec vodního elementu a Matka vodního elementu

Otec vodního elementu je ochránce partnerských vztahů, dětí, hmotných úrovní partnerských a mezilidských - sexualita, plodnost - reprodukce, zdraví.

Matka vodního elementu má podobné role v menším potenciálu, speciálně vztah matka - dítě a ochrana.

PRAPODSTATA PRAVÉ LÁSKY je vysokovibrační éterická energie éterického (ženského) aspektu pravé lásky (projevený element éteru).

Pomocné energie: Matka éterického elementu a Otec éterického elementu

Matka éterického elementu je ochránkyně života, všeho živého - rostlin, zvířat, lidí obecně. Je naplnitelkou pravých lidských osudů. Ochranitelka pravdy a moudrosti.

Otec éterického elementu je ochránce práv, funkčnosti a všech potřebných procesů univerzální spravedlnosti a naplnění univerzálního plánu (právo splácení karmických dluhů).


PRAPODSTATA PRAVÉHO SVĚTLA je vysokovibrační éterická energie vzdušného (mužského) aspektu pravé lásky (projevený element vzduchu).

Pomocné energie: Matka vzdušného elementu a Otec vzdušného elementu

Matka vzdušného elementu je ochránkyně hlavně zvířat a dětí, plodnosti, ochránkyně talentů a prosebnice za projevení talentů, ochránkyně rozumu a zdravého úsudku.

Otec vzdušného elementu je ochránce v jakékoli podobě - všech a všeho.


PRAPODSTATA PRAVÉ VÍRY je vysokovibrační éterický oheň v mužském aspektu pravé lásky (projevený element ohně).

Pomocné energie: Otec ohňového elementu a Matka ohňového elementu

Otec ohňového elementu uvolňuje vazby všech úrovní a druhů, ochránce svobody a volnosti - svobodná vůle a svobodná volba, ochránce univerzálních řádů a pravidel.

Matka ohňového elementu je ochránkyně všech cyklů a transformačních dějů.

Chcete více informací o kartách?