ZVUKOVÁ REZONANCE

26.08.2017

Léčení zvukem existuje na naší planetě po celou dobu její existence. Je to proto, že jako planeta má své vlastní znění, které se sice může v průběhu jejího vývoje vibračně měnit, ale nikdy nepřestává znít. Je součástí většího celku znějících planet, planetek a jiných útvarů, které dohromady tvoří velký znějící chorál Sluneční soustavy. 

Zvuková rezonance je tedy velmi přirozená pro lidské smysly, protože jsme všichni její součástí


Ilustrační foto: Analýza zvukové vlny Křišťálové mísy 


Každý člověk zní v určitou chvíli svého vývoje na určitém tónu, který je výsledným tónem všech jeho vlastních znění:

Hudba je základem vesmírů, protože všechno zní. A zároveň má odpovídající barevnou vibraci. Proto musí znít i naše duše i náš duch. Celkové naše znění - individuální tón (souzvuk) je tedy dán největším dílem harmonií těchto dvou složek. Částečně ještě do tohoto celkového souzvuku patří i naše aktivní vědomí - mysl , ale intenzita znění našeho vědomí (a tím i možnost ovlivnit harmonii celého našeho souzvuku) souvisí s úrovní individuální světelné (mentální) vibrace mozku - očištěnosti myšlenek. Je ještě jedna složka, která může ovlivnit celkové znění a ta je uložena hodně hluboko v nadvědomí a souvisí s éterickým tělem, tedy úložištěm všech informací, který určují náš hmotný život. Ale toto znění je pro mnohé skoro neslyšitelné a může ovlivnit individuální znějící tón jen pouze v případě, pokud se člověk nachází v pravém duchovním partnerství - tedy v nejzralejším typu partnerství, které existuje. Tento vztah pak velmi ovlivňuje celkové znění dvojice. Jedná se o partnerství Vodnářského věku.

V průběhu života /nebo v univerzálním měřítku - vlastní existence/ se díky působení univerzálních zákonů každý jedinec může více či méně vychýlit ze své vlastní rovnováhy - ze svého původního znění, svého znějícího středobodu.

Prvním článkem nápravy opětovného nalezení své stability je soulad s mateřskou planetou. Vzhledem k tomu, že paměť duše člověka sahá až do velmi hlubokých časových úrovní jeho celé existence, je většinou planeta Země výchozím harmonizačním bodem, ale zdaleka ne jediným. Protože se ale v současnosti nacházíme na Zemi, aktuální znění planety po jejím Vodnářském kvantovém skoku je pro nás důležitou "ladičkou". Toto znění /skupina tónů s výsledným tónem/ je prvním důležitým laděním, na které se každá duše má tendence harmonizovat. Planeta Země je pro člověka důležitým globálním rovnovážným zvukovým bodem.

Nejpřirozenějšími tóny jsou pro nás planetární zvuky. Každá planeta svým zněním působí na určitou část lidského těla, a to tak významně, že při napojení se na znění konkrétní planety ji může i úplně vyléčit. Lidstvo chápe tyto planetární účinky a v určitém stupni svého vývoje vždy objevuje způsob jak přiblížit - reprodukovat přirozený zvuk planet lidskému sluchu.

Jestliže vycházíme z tónových uspořádání - stupnic tak jak byly "objeveny" v průběhu staletí a tisíciletí, výchozím bodem pro přirozené zvukové léčení jsou zcela jistě pentatonické tóniny, kterých je v základu 5 typů. Každá pentatonická tónina obsahuje 5 po sobě jdoucích tónů, od výchozího tónu C, D, E, G nebo A. Každá má své typické intervalové složení, a je možné je vystavět na jakémkoli jiném tónu základní tónové řady C - H. Tyto tóniny se hojně
používaly ve starých východních civilizacích, pro evropský standard je její léčivý účinek nejsilnější v podobě ladění Cis, Dis, Fis, Gis, Ais.

Před vyvinutím tónového systému durových a mollových tónin se ve starších dobách běžně používaly přirozené modální tóniny, které svou intenzitou léčivých účinků zastírají pentatonickou zvukovou strukturu. Tyto jednotlivé mody jsou vlastně určité úseky základní diatonické tónové řady: Dórská d - d, Frygická e - e, Lydická f - f, Mixolydická g - g. Ve výčtu k nim patří ještě Aiolská a - a, ze které vznikla přirozená mollová stupnice a Jónská c -c, která je základem durové stupnice. Každá tato "stará" stupnice má svou osobitou stavbu, své pořadí celých tónů a půltónů. Největší léčebný efekt mají tyto stupnice vždy ve své základní podobě, i když se samozřejmě dají vystavit od jakéhokoli tónu.

Metodika Hlubinné harmonizace je založena na dokonale rovnovážném působení všech elementárních složek v jednom celku. Prakticky jde tedy o to, aby při harmonizaci byly zastoupeny kromě potřebných tónů - zvuků nebo barev také všechny elementy. Docílit toho je možné díky použití harmonizačních nástrojů, jejichž nosnými elementy zvukové vlny je kombinace elementů VODA-ÉTER a OHEŇ-VZDUCH v tomto poměru. Ideální proto je kombinace zvuků Křišťálových mís a akustických strunných nástrojů monochordového nebo duachordového typu / např. rezonanční strunné lehátko/.

Chcete vědět více o nástrojích?