METODIKA HLUBINNÉ HARMONIZACE

26.08.2017


METODIKA HLUBINNÉ HARMONIZACE ZVUKEM JE ZALOŽENA NA POZNÁNÍ:

ZÁKLADNÍCH UNIVERZÁLNÍCH ZÁKONŮ,
ZÁKLADNÍCH TÓNŮ A JEJICH VZTAHŮ,
ZÁKLADNÍCH ELEMENTŮ A JEJICH UNIVERZÁLNÍHO PŮSOBENÍ,
ZÁKLADNÍCH BIPOLÁRNÍCH POTENCIÁLŮ JING A JANG V RŮZNÝCH POMĚRECH.

V základu vychází harmonizační práce z dorovnávání základních elementů lidského těla. Každý element je odpovídající konkrétní části lidského organismu.

Element OHEŇ patří k nevědomí, element VODA k podvědomí, element VZDUCH k vědomí, element ÉTER ke spirituálnímu srdci - nadvědomí.

Dorovnávání základních elementů je základem pro harmonii energií JING-JANG.


Harmonizační metody vedou k doplnění chybějících tónů - barev lidskému organismu, a tím také k jeho ozdravnému procesu.

 

HLAVNÍM PROSTŘEDKEM HLUBINNÉ HARMONIZACE JSOU VIBRACE ZVUKU NEBO BAREV:


Nejpřirozenější pro lidské vnímání je přijímání hudebních tónů. K rozkódování hudebně-tónové informace není potřeba příliš velkého úsilí, každý člověk má v sobě tuto schopnost ukrytou ve vlastní intuici. Tato schopnost je nám velmi blízká, protože zvuková vibrace je "hmotnější", je snadněji zachytitelná lidským sluchem.

Barevná vibrace je "spirituálnější", a je obtížnější k rozkódování vzhledem k obecné zatíženosti lidského vidění. Proto některé jemné barevné tóny jsou pro část populace skoro neviditelné.


Naše systematika řazení tónů k jednotlivým elementům vychází už z doby "vynalezení hudby". Každý tón a jeho odpovídající barevné spektrum v oktávovém nebo pentatonickém systému má své místo a působení a svou frekvencí harmonizuje jednotlivé body těla nebo celá energetická tělesná centra. Harmonické tóny společně vytvářejí ozdravující hudební balzám, a to buď pro celé tělo nebo pro jednotlivé tělesné části.

Stejně jako má každý člověk svůj vlastní znějící tón, který ho ladí do harmonie, dá se např. přesně vypočítat společný tón (nebo tóny) pro harmonizaci partnerů nebo i rodin, a to za použití šablony pro určení elementárního základu éterického těla daných jednotlivců v kombinaci se zněním jejich vlastní elementární - éterické skupiny.