LÉČIVÉ VIBRACE PLANET

27.08.2017

Teze ke konkrétním léčebným účinkům jednotlivých planet Sluneční soustavy je náplní odborného semináře.

Zvuky jednotlivých planet jsou něco jako skládanka tónů. Výsledkem souznění určitých zvukových vibračních polí je spektrum znění dané konkrétní planety. Toto spektrum má několik úrovní, každá úroveň má určité "zabarvení". Každé spektrum vysílá na svých vlastních vlnách různé druhy signálů do univerzálního prostoru. Vzhledem k tomu, že veškeré dění v tomto prostoru podléhá univerzálním zákonům, které všechny vyšly z absolutní harmonie, jakékoli znění k této harmonii přirozeně inklinuje (pokud není násilně pokřiveno).  

Naše Sluneční soustava se ve svém přítomném okamžiku nalézá ve své Absolutní harmonii. To znamená, že všechny signály vysílané z jejího prostoru jsou harmonické, léčí co je zrovna potřeba. Nejsilnější znění vydává samozřejmě Slunce - jako centrální zvuková hvězda, jejíž zvukové spektrum je obsaženo ve všem v rámci Sluneční soustavy v určitém jejím projevu podle vzdálenosti od ní. Což ale neznamená, že by účinky některých znění nebyly dostatečně silné. Jedná se o to, že i Slunce má několik (velmi mnoho) svých znějících spekter, jejichž některé "odstíny" dosáhnou na bližší planety (i jiné univerzální útvary) a další zase až ke vzdálenějším planetám. Obecně se rozlišují dvě pásma - vnitřní a vnější planety Sluneční soustavy. Ano, z jednoho pohledu to tak vypadá, ale ten druhý - univerzální je přirozenější, protože "jak nahoře tak dole" a "všechno je spojeno se vším", čímž se vše dostává do vzájemné jednoty a rovnocennosti, a tedy nic není blízké ani vzdálené, protože Slunce je ve všem v určité podobě.

Z hlediska lidského sluchu je pro nás v našich podmínkách téměř nedosažitelné přímé napojení na znějící - léčivá spektra planet. Dá se to udělat jediným způsobem, a to přes zvukovou vlnu vyslanou z určité vibrační úrovně. Musí to být zvuková vlna o takové délce, která je schopná napojit se přímo na "vysílací kanály planet". Prakticky je nutné mít nástroj, který umí vytvořit vhodný typ zvukové vlny, a který dokáže prostoupit přes spektrum alfa a neztratit se v něm, tedy najít přesně svůj cíl - odpovídající komunikační kanál konkrétního signálu. Tento nástroj jsme našli v Křišťálových mísách. Vzhledem k různorodosti zvukových spekter jednotlivých planet je důležité za pomocí více Křišťálových mís vytvořit takové souznění zvuků, které je svou výslednou vibrací harmonické se "signálem" planet. Vycházíme ze starých základů hudby, snadno zpracovatelné lidským sluchem, a z přirozeného ladění, což nejlépe vystihují tzv. staré modální tóniny. Je celkem 8 základních modů a každý z nich má dalších 9 kombinací. U každého módu existuje přesná skupina několika tónů, na kterých se nejčastěji vystavuje melodie v tom daném módu. Toto je ta přesná tónová skupina, která u každé modální tóniny vytváří určité konkrétní spektrální pole - zcela individuální, přesného zvukového charakteru a nálady hudby na tomto základu vytvořené. Princip působení zvukové vlny Křišťálových mís stejně jako popis jednotlivých módů je podrobněji uveden ve skriptech Hlubinné harmonizace. Do spektra alfa vln se zcela jednoduše a automaticky dostáváme při usínání nebo při meditačním stavu, kdy je fyzické tělo uvolněné a individuální vědomí se tak může více soustředit na propojení s vlastním nadvědomím, které umožňuje přímé spojení s univerzálním vědomím. V průběhu těchto stavů se pak dostavují vize nebo snové zážitky, protože pro individuální vědomí je toto přirozeným výsledkem - projekcí - přijatých informací z univerzálního vědomí.