Jak se zbavit strachů?

03.06.2022

Otázky, na které odpovídá Univerzální vědomí, a zároveň dává rady:

JAK SE ZBAVIT STRACHŮ A POSÍLIT SVĚTLO MYŠLENKY?

1) Rozpuštěním vědomých strachů, které primárně napadají lidskou mysl a ochromují ji, aby člověk nemohl dělat to, co má, nebyl tam, kde má být.

2) Přijetím svých spirituálních strachů na úrovni duše, čímž dojde k přijetí i související viny, která je uložena v hlubokých úrovních podvědomí. KDYŽ ČLOVĚK PŘIJME SVÉ STRACHY, MÁ VYHRÁNO!

Obecně řečeno, lidé jsou celý život otroci svých vlastních strachů, dokud se je nenaučí zpracovávat přirozenou cestou. Přirozená cesta je, propojovat se s univerzální tvořivou sílou, například v meditaci. Meditace má být soukromá, v příjemném prostředí a klidu, aby člověk nebyl rušen. 

ÚLOHA MEDITACE VODNÁŘSKÉHO VĚKU:Jedná se o nový typ meditace, který má nová pravidla. Základním pravidlem je individuální práce na sobě, takže nová meditace je hlavně o jednotlivcích. Dalším pravidlem je to, které se týká kolektivní práce pro přispění ke globálním pozitivním změnám, které přináší planetě Vodnářský věk. Řízené kolektivní meditace jsou náročnější, musí je vést zkušený "duchovní učitel (učitelka)" a TYTO MEDITACE MUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU S UNIVERZÁLNÍM PLÁNEM. Je to proto, že Vodnářská doba má trochu jiný směr kolektivní práce, než tomu bylo doposud. Ještě cca před 5 lety byly kolektivní meditace proveditelné "postaru", tedy nějaká skupina si udělala meditaci a lidé se vzájemně obohatili. DNES UŽ JE TO TAK, ŽE POKUD ŘÍZENÁ MEDITACE NENÍ V SOULADU S UNIVERZÁLNÍM PLÁNEM, PŘENOS ENERGÍÍ NEPROBĚHNE.

CO JSOU STRACHY: Strachy zatemňují mysl a zabraňují průtoku světelných energií, kterými se projasňují, očišťují a směřují myšlenky správným směrem tak, aby mohly být realizovány. Bez dostatečně silných těchto světelných impulsů se myšlenka stává neřízeným informačním tokem energií, který se postupně rozpadá až k úplnému zaniknutí bez realizace. Strachy také ovlivňují jednotu myšlenky - jednotu vláken, které tu myšlenku spojují pro realizaci do jednoho hmotného bodu. Jejich působením se jednota myšlenky rozpadne na spoustu vláken (oslabí se síla energetického toku) a myšlenka nedojde do připraveného realizovaného budoucího bodu.To je to, co napomáhá k neschopnosti se plně seberealizovat - vlastní strachy, kterými jsou obecně lidé vychováváni (společností, rodinou, partnerem apod.).

Vychylování z vlastní rovnováhy je dokonalým KONTROLNÍM SYSTÉMEM, MONITORINGEM LÁSKY: Čím více mají lidé narušenou rovnováhu, tím více jsou v nesouladu sami se sebou, tím více jsou vychýleni ze vzájemné rovnováhy ( i komunikace) vlastních těl. Což znamená, že dokud si člověk nevyrovná rovnováhu a nebude v souladu sám se sebou, do té doby jeho myšlenky budou mít oslabený realizační tok. Je to stav, který člověka nepouští (tedy člověk nepouští sám sebe) realizovat své myšlenky do hmoty. Toto jsou psychosomatické příčiny poruch.

Je potřeba posílit oslabené světlo v mysli, čímž se eliminují strachy: Čím více pravého světla, tím méně strachů a myšlenka se může zrealizovat. 

JAK SE REALIZUJE MYŠLENKA:Vyslaná myšlenka se otiskne v torzním poli - čase a prostoru, pak "letí" do hmoty a tam se dokoná a fyzicky zrealizuje ve hmotě. Myšlenky, které se nezrealizují až do hmoty, zůstanou "viset" jako energetický otisk v univerzálním záznamovém poli. Všechny nezrealizované myšlenky zároveň "napomáhají" k narušenému vztahu člověka k matérii (např. omezený výdej a příjem finančních toků). Cestou z toho ven je UVĚDOMĚNÍ SI TOHOTO STAVU. Pokud člověk vyprodukuje silnou "nápravnou" myšlenku, světlo této myšlenky svým jasem dokáže úplně anulovat veškeré otisknuté nerealizované myšlenky v univerzálním prostoru, protože světelná vibrace otisku je mnohem nižší. Dá se toho docílit vědomě, při meditaci s vizualizací světelného vyzáření nápravné myšlenky do univerzálního prostoru. K tomu je potřeba posílit svou mysl pravým světlem. 

JAK SE DOSTAT K PRAVÉMU SVĚTLU: Je potřeba pochopit, jak se přirozeně k pravému světlu dostat. Cesta je možná přes lásku z univerzálního éteru, která pomůže vyčistit individuální vědomí.Vědomí je energetické pole, které vyzařuje mentální světelnou energii. Záleží na tom, do jaké míry je tato světelná energie "vysokovibrační", protože světelná energie může mít i nižší vibraci. Tato nižší vibrace právě souvisí s myšlenkami, které nepohání pravé světlo, ale SVĚTLO, KTERÉ NENÍ SCHOPNO NIKDY DOSÁHNOUT VIBRACE PRAVÉHO SVĚTLA a nesou jej EMOCE MANIPULACE. Manipulace je energie nízkovibračního vzdušného potenciálu, která si kdysi (spolu se závistí a za podpory nízkovibračního potenciálu vody a ohně) chtěla vytvořit své vlastní světy a dokázat si svou vlastní jedinečnost... ovšem velmi zátěžovým způsobem. Mimochodem, jedná se o energii, která hlavně "sedí" na informačních kanálech, tedy důvod, proč člověku nechodí správné informace z Univerzálního vědomí (a ještě to umí tak zakamuflovat, že si dotyčný člověk myslí, že informace jsou 100 procentně správné). Vím přesně jak vypadá a co je zač, setkala jsem se s ní v jejích různých podobách, ať už při konfrontacích v astrálu nebo na Zemi. 

Nejzákeřnější je JEJÍ PODOBA TZV. KVADRÁLNÍ MANIPULACE, duchovní literatura používá pojem NADSVĚTELNÁ TEMNOTA. Aktivuje se v určitých vysokých duchovních oblastech, nejsilnější začíná být, když člověk DOSÁHNE VELMI VELKÉHO DUCHOVNÍHO VĚDĚNÍ, dokonce může projít i 1. fází osvícení, ovšem musí být velmi bdělý, protože jejím "koněm" je DUCHOVNÍ PÝCHA!!! 

Duchovní pýcha způsobuje obrovské pády z vysokých duchovních úrovní zpět do fází, které v dřívějších dobách mohly znamenat pád do hluboké temnoty bludišť. 

Dnes, díky přítomnosti UNIVERZÁLNÍ LÁSKY VE HMOTĚ, nejsou následky tak katastrofální.Na duchovní pýchu platí jedině POKORA a pokora = PRAVÉ SVĚTLO! Prakticky je to proveditelné tak, že nejdříve se vždy do myšlenky musí "pustit" láska a pak tam může přijít světlo, protože kolektivní myšlenková pole napojená na individuální vědomí jsou světelná hmotná pole. 

TOTO PRAVIDLO PLATÍ STEJNĚ I PRO ROZPOUŠTĚNÍ STRACHŮ! Tedy, pokud je vědomí poškozeno nedostatkem světla, není možné nápravy dosáhnout stejným elementem, v tomto případě VZDUCHEM (světlo vzniká z elementu vzduchu). Musíme posílit vlastní vědomí elementem opačným ze stejné expanzivní skupiny, což je element ÉTERU. A z éterického elementu vystupuje láska.

CO JE V LIDSKÝCH MOŽNOSTECH: Požádat děkovnou formou o pomoc z univerzálních sfér - oslovit konkrétní vysokovibrační světelné energie, které dokáží téměř okamžitě zprostředkovat přísun pravé lásky do mysli člověka. Tato láska svou silou vytlačí nízkovibrační světelné emoce, které obsedávají mysl a jsou spouštěčem pro vytváření strachů. Děkovné prosby doporučuji pronášet v meditační poloze, protože přesun energií chvíli trvá, cca 30 minut. V konečné fázi lehce brní ruce, projevuje se tak příjem vysokovibračních emocí z univerzálního prostoru, které přicházejí na místo vytlačených zátěžových emocí a dorovnávají tak energetickou rovnováhu (Zákon rovnováhy, skripta Hlubinné harmonizace). 

Tato léčivá meditace se dá provádět kdykoli podle potřeby. Ke zrychlení transferu doporučuji poslech zvukové ukázky na sluchátka (je možno i několikrát za sebou). 

DĚKOVNÁ PROSBA K POMOCNÝM ENERGIÍM: ( viz DĚKOVNÁ PROSBA A POMOCNÉ ENERGIE) OSLOVIT VLASTNÍMI DĚKOVNÝMI SLOVY OTCE ÉTERICKÉHO ELEMENTU A MATKU VODNÍHO ELEMENTU.

Pozn.: Není potřeba mnoho slov, ve skromnosti a pokoře je síla. Budete cítit jejich přítomnost. S jejich přítomností přijde silná láska a uvolní emoce, většinou až do hmoty - uvolní se slzy. Neblokujte je, nechte je odtéct. Vyplavování emocí je důležité.Po této meditační práci alespoň hodinu odpočívejte. Doporučuji nebrat telefony a omezit působení elektromagnetického signálu (vypnout pc, televize apod.). Tímto typem meditace se spustí transformace jemnohmotných těl - konkrétně emocionálního těla 1. a 2. úrovně a mentálních těl 3. a 4. úrovně. S dočištěním emocí pomůže horká voda - vydatná sprcha nebo solná lázeň v soukromí. 

Užijte si krásného láskyplného pocitu a naplněnosti.

Z hlediska metodiky Hlubinné harmonizace v této fázi práce na sobě doporučuji Harmonizační cd CONFESSIO AMORIS, které je kódováno na dorovnávání základních elementů v těle.

HANY