Jak fungují emoce?

03.06.2022

PŘÍJEM A VÝDEJ ENERGIÍ

EMOCE:

Každá emoce je obecně energie expanzivního - pohyblivého charakteru. Ve svých vizích jsem viděla vysokovibrační emoce jako prostorové, velmi pohyblivé víceúrovňové elipsoidy. Protože byly prostorové (3D), obsahovaly náboj univerzální lásky (pozn.: nízkovibrační emoce - tedy emoce,které ztratily spojení s láskou, jsou schopné dosáhnout pouze rozměru 2D). Měly různou barevnou vibraci odpovídající jejich původu a elementárnímu základu. Byly různě rychlé, některé byli doslova kmitající v prostoru, jiné se zase pohybovaly ladně, jakoby pluly vesmírem.Každý člověk přijímá emoce přes emocionální těla. 

PŘÍJEM EMOCÍ původu mužského se děje z UNIVERZA (ZE SLUNCE) pomocí 7. čakry, emoce původu ženského přicházejí ze ZEMĚ díky 1. čakře. Oba typy emocí se při přijímání setkávají na úrovni 3. čakry a jsou nesmírně důležité pro fungování energetických přenosových mostů uvnitř lidského organismu. Jsou "rozvaděči" vitální i mentální energie do všech energetických tělesných center. Pokud nejsou v pořádku průchodné emocionální toky, dochází k vychýlení rovnováhy i mentální a vitální energie.

VÝDEJ EMOCÍ ženského i mužského původu probíhá přes 4. čakru do SPODNÍCH MORFICKÝCH POLÍ ZEMĚ.


VITÁLNÍ A MENTÁLNÍ ENERGIE: 
Vitální energie (solární emocionální základ) a mentální energie (zemský emocionální základ) souvisí přímo s aktivovanými emocionálními těly daného člověka. Pokud je aktivováno sekundární (partnerské) emocionální tělo, zvyšuje se touha po sexualitě. Pokud sekundární tělo není aktivováno, z hlediska funkčnosti primárního emocionálního těla se vede organismus sám k výdeji nebo k doplnění potřebných energií. Vlastní příjem však probíhá přes mentální těla.

PŘÍJEM VITÁLNÍ ENERGIE - přes primární mentální tělo, VSTUPNÍ BRÁNOU SLUNEČNÍ.

PŘÍJEM MENTÁLNÍ ENERGIE - přes sekundární, terciální a kvadrální mentální těla, VSTUPNÍ BRÁNOU MĚSÍČNÍ.


PŘIROZENÝ VÝDEJ souvisí s funkčností primárních emocionálních přenosových kanálů a také s tím, zda jsou aktivované sekundární emocionální přenosové kanály. Pokud ano, výdej se děje hlavně přes pohlavní orgány.

MENTÁLNÍ ENERGII JE MOŽNÉ PŘENÁŠET "NA DÁLKU" BEZ OSOBNÍHO KONTAKTU POMOCÍ PŘENOSOVÝCH DRAH MENTÁLNÍ PAMĚTI ˇ(ŽENY TO MAJÍ Z HLEDISKA MENTÁLNÍHO "NABÍJENÍ" SNAZŠÍ, MUŽI NIKOLIV).

Mentální energii na primární úrovni lze získat MEDITACÍ - propojováním se s Pramatkou přes univerzální tvořivou sílu nebo TANCEM. 

Pro muže je nositelkou mentálních energií hlavně žena. Souvisí to například i s uměleckou tvorbou. Mentální energie je potřebná k umělecké tvořivosti, proto se říká, že umělec - muž potřebuje většinou políbení od "múzy" k aktivaci VLASTNÍ VNITŘNÍ ŽENY, která ho ve tvorbě vede. Tvorba je tudíž snadnější pro ženy, muže stojí více cenné energie.

VITÁLNÍ ENERGII NENÍ BĚŽNĚ MOŽNÉ PŘENÁŠET BEZ OSOBNÍHO KONTAKTU, PROTOŽE DRÁHY VITÁLNÍ PAMĚTI JSOU V NAŠICH PODMÍNKÁCH KÓDOVÁNY PRO PŘENOS ENERGIÍ NA HMOTNÝCH LINIÍCH (V TOMTO PŘÍPADĚ SNADNĚJI ZÍSKÁVAJÍ VITÁLNÍ ENERGII MUŽI,  U ŽEN JE TO NÁROČNĚJŠÍ PROCES).

Získání vitální energie je primárně možné díky přijímání POTRAVIN. 

Nejpřirozenější cirkulací mentální i vitální energie je sexualita. 

Pro ženy je nositelem vitální energie muž. Pokud tedy chybí ženě sexuální život, chybí jí příjem vitální energie, proto je nutné její ZVÝŠENÉ získání stravou. Přirozeně má tendenci jíst hodně potravin s mužským potenciálem a napít se alkoholu. Alkohol není špatný na rychlé doplnění vitální energie, zejména červené víno - samozřejmě v přiměřených dávkách. 

Pokud chybí sexuální život u muže, chybí mu přirozený výdej vitální energie. Muži proto mají větší sklony k fyzicky náročné práci nebo sportu.

POZOR! Existuje ovšem také VÝDEJ V ZÁTĚŽOVÉM SMYSLU, který se děje na základě existence zátěžových karmických vazeb, např. u tzv. SEXUÁLNÍCH - FYZICKÝCH VZTAHŮ. kdy mentální energie odchází přes 4. čakru (odebírá ji tzv. hadí síla, nízkovibrační ženské energie) a vitální energie odchází přes 3. čakru (magie a vše, co s tím souvisí). 

DŮLEŽITÁ ÚLOHA 5. ČAKRY: Na úrovni 5. čakry se nachází sluneční i měsíční brána. Důležitost tohoto energetického centra je zejména v neustálém doplňování světelné energie pro volné proudění informací v informačních kanálech. Je to také čakra KOMUNIKACE A TVOŘIVOSTI. Jakmile odchází mnoho mentální energie, není dostatečně silné světlo na rozvod univerzálních informací, tudíž se mnohé nedostanou tam, kam mají primárně doputovat.

SEXUÁLNÍ KOMUNIKACE:
Pro výdej mentální a vitální energie ve smyslu přirozené cirkulace energií je důležitý sexuální život. Obecně vzato, cirkulace vitální a mentální energie úzce souvisí s vírou sám (sama) v sebe a s pocitem naplněnosti. Vinami nebo křivdami v oblasti zneužití tvořivé univerzální síly (magie) se navážou nízkovibrační energie na příslušná těla nebo konkrétní čakry v souvislosti s těmito těly a snaží se zabránit volnému průchodu energií. 
A co je nejdůležitější vědět: V NÁSLEDKU TOHO DANÁ LIDSKÁ BYTOST ZTRÁCÍ SVĚTELNÉ STRÁŽCE SVÝCH BRAN - NA JEJICH MÍSTĚ OPERUJÍ NÍZKOVIBRAČNÍ BYTOSTI.

Nízkovibrační bytosti obsedávají mentální těla člověka, manipulují ho přes jeho vlastní mysl, nabádají ho k vytváření představ ega, odpoutávají ho od pravého - v jakémkoli smyslu. Snaží se násilně změnit směr jeho cesty a co nejvíce ho vychýlit od vlastního středobodu, dostat ho tedy do disharmonie jeho těl. Tyto zátěžové bytosti (paraziti) ovlivňují celou řadu lidských činností, ovšem nejvíce páchají škodu právě v oblasti sexuální komunikace, která, pokud proběhne v zátěžovém smyslu, je pro ně snadným zdrojem uvolněné světelné energie. Proto v určitých obdobích života není "od věci" menší sexuální půst. Jakmile přestanou být tyto bytosti dotovány energií, kterou potřebují k tomu, aby přežily parazitujíc na daném člověku, jsou tak oslabené, že většinou stačí menší energetický zásah - jako například uvolnění karmických vazeb, a musí propustit obsednutá mentální těla a odejít do svých světelných polí.CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI:

1.
LPĚNÍ NA SEXU ZABRAŇUJE PŘICHÁZENÍ HOJNOSTI V TÉTO OBLASTI.

2.
VEŠKERÉ PŘEDSTAVY SMYSLNOSTI ZAVÁDĚJÍ ENERGIE PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU DO SLEPÝCH ULIČEK MINULOSTI.

3.
POUZE ČISTÁ MYSL, OSVOBOZENÁ OD SVAZUJÍCÍCH MYŠLENEK EGA, JE SCHOPNA VYZÁŘIT SEXUÁLNÍ ENERGII VE VŠECH PODOBÁCH ENERGIE PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU. 


To je také základem pro možnost hlubokého prožitku při sexuálním spojení, procházejícího zároveň přes ducha, duši, tělo (i spirituální srdce) díky vzájemnému spojení obou partnerů.

Sexuální vyvrcholení je vyzářením sexuální energie přítomného okamžiku na rovině materiální a hladině emocionální (systematika energetických hladin a rovin viz metodika Hlubinné harmonizace). Tato vyzářená energie je zpracovávána na úrovni sekundárního mentálního těla ve formě vzájemného partnerského obohacení muže a ženy o mentální a vitální chybějící energii (u muže mentální energie a u ženy vitální energie). 

DŮLEŽITOST TVORBY PRO LIDSKOU DUŠI:
Aby mohlo být světelné pole lidské bytosti více chráněno, je důležité přestat se vychylovat z rovnováhy - a to až na úrovni duše, která díky svým tzv. kódům má naprogramováno vyvíjení aktivit v konkrétních oblastech činnosti - TVOŘENÍ. Tento stav rovnováhy duše je důležité kontrolovat a podporovat PRAVOU TVŮRČÍ ČINNOSTÍ. Konkrétní typ oblasti tvorby, zaměstnání, seberealizace, se odvíjí od typu lidského ducha. Lidský duch má určitý elementární základ související s jednou z osmi základních duchovních - elementárních skupin. Podle toho, zda má lidský duch převažující vodní nebo ohňový element, jsou určeny primární talentové předpoklady. Dostáváme se tak k nejdůležitějšímu úkolu tzv. TRANSFERU tvořivé univerzální síly, která, přijatá přes úroveň SPIRITUÁLNÍ A MENTÁLNÍ dané bytosti, má dospět ke svému projevení do tvořivých aktivit na HMOTNÉ ÚROVNI.

Takto vznikají opravdová umělecká díla. Předpokladem tedy je BÝT V SOULADU SE SVÝMI TALENTY - viz Přehled talentů v kontextu DUCHOVNÍCH - ELEMENTÁRNÍCH SKUPIN podle metodiky Hlubinné harmonizace.

Zdroj: Vlastní archív informací, které jsem přijala formou channelingu přímo z Univerzálního vědomí.

H. Antoninova