FENOMÉN NOVÉ DOBY - KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY

17.09.2022

Původní článek pro skripta Hlubinné harmonizace.

Ve Věku Vodnáře jsou důležité nosiče zvuku vzdušného elementu.

Tento element je základní stavební složkou nesoucí zvuk vytvořený nástroji, které z hlediska primární elementární složky patří do skupiny hudebních, či lépe řečeno hudebně - zvukových nástrojů, kde výsledný zvuk je složen ze základního tónu vzniklého úhozem a řady alikvotních tónů, jako doprovodné složky hlavního tónu. Z hlediska dosavadních řazení nástrojů dle organologie (nauka o hudebních nástrojích) by nástroj, u něhož vzniká tón úhozem - nebo úderem, patřil do skupiny idiofonů, kam se řadí bicí nástroje bez blány.

Toto zařazení nástroje je však již pro dobu Vodnářského Věku nevyhovující, protože vzhledem k přítomnosti nových a velmi silných vysokovibračních tvořivých univerzálních energií, které již na Zemi proudí, je nutno naučit se postupem doby novým metodám a přijmout i novou systematiku jakékoli energetické práce. Metody Nového Věku Lidstva jsou založeny na prvotních univerzálních principech, do nichž náleží veškeré Zákony Stvoření - projevené i do hmoty, stejně jako pochopení univerzálních složek našeho bytí. Jednou z nich je systematika elementárních skupin, které z hlediska celého Stvoření mají nezastupitelnou úlohu, protože jsou specifické svými základními stavebními elementárními složkami.

Křišťálové mísy jsou nástroje, kde vzniklý hlavní tón je nesen zvukovou vlnou o velmi intenzivním kmitočtu. Tato zvuková vlna je specifická svým objemem nosnosti energií. Veškeré tóny vzniklé rozezněním těchto křišťálových mís přinášejí v prvopočátku mnoho pozitivních sil, které jsou posilovány krystaly křišťálu, jež tento specifický materiál obsahuje. Tato minerálová složka posiluje zvukovou vlnu, neboť svými přirozenými vibracemi, které znějí na úrovni prapůvodního znění naší planety při jejím vzniku, je vzniklý celkový zvuk propojován z energeticko-univerzálního hlediska s Prapodstatou všeho Stvoření.


Je to dokonalá souhra elementu vzduchu a éteru, protože veškeré propojení se děje tímto způsobem:

Skrze Duchovní srdce člověka hrajícího na nástroj - do jeho individuálního vědomí - do kolektivního vědomí lidstva - do kolektivního vědomí planety - do Éterického pole Země - do Duchovního srdce Země - do Éteru Univerzálního - do Zdroje Prapodstaty všeho Stvoření. ZDE SE ZVUK TRANSFORMUJE NA ODPOVÍDAJÍCÍ VLNOVOU DÉLKU A NASTÁVÁ PROCES OZDRAVOVÁNÍ PŘI ZPĚTNÉMU PUTOVÁNÍ ZVUKOVÉ VLNY STEJNOU CESTOU - K TOMU, KDO TENTO ZVUK VE HMOTNÉM PROJEVU VYTVÁŘÍ A TAKÉ DO CELÉHO JEHO OKOLÍ.

Čím více má daný jedinec pročištěné Duchovní srdce, a je tak schopen vyzářit spolu se zvukovou vlnou světelnou vlnu Pravé Lásky, tím větší harmonizační a tudíž léčebné účinky tento přenos má.Původní nákres tabulky pro přípravu skript (z 28. 1. 2014)