Co to je partnerské zrcadlení?

03.06.2022

Otázky, na které odpovídá Univerzální vědomí, a zároveň dává rady:

CO TO JE PARTNERSKÉ ZRCADLENÍ A JAK HARMONIZOVAT SVŮJ PARTNERSKÝ VZTAH?


Každý vztah je PRAMATKOU VŠEHO STVOŘENÍ posilován energiemi Pravé Lásky v každé fázi vývoje. Čím větší spirituální uvědomění lidská bytost má, tím silnější impulsy přijímá, a tím snadnější je uzdravování jednotlivých situací připravených mezi partnery k očištění od nánosů zátěžových emocí.

 
Ve Věku Ryb byla léčena NEVĚDOMÁ ÚROVEŇ člověka, kdy nastal proces dorovnávání role DUCHA (NEVĚDOMÍ) a TĚLA (VĚDOMÍ) DO ROVNOSTI.

 
Ukazatelé této cesty do rovnosti - lidé, kteří měli toto součástí svého duchovního úkolu a zároveň tímto zaplatili velký dluh univerzální lásce za své viny (pozn.: každý duchovní úkol je vracení karmického dluhu lásce), UZAVŘELI tuto dlouhotrvající přípravu pro DOKONČENÍ TRANSFORMACE DUCHA na samém prahu Vodnářského Věku, čímž nastal tzv. KVANTOVÝ SKOK.GLOBÁLNĚ, TEDY NA ÚROVNI KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ LIDSTVA, DOŠLO K DEFINITIVNÍMU DOROVNÁNÍ DUCHA S HMOTOU, K OČIŠTĚNÍ LIDSKÉ DUŠE OD POŠKOZENÍ A NÁSILNÝCH MODIFIKACÍ RŮZNÝMI ZÁTĚŽOVÝMI SYSTÉMY, A MOHLO PROTO NASTAT ODSTOUPENÍ LIDSKÉHO DUCHA Z VEDENÍ. LIDSKÁ DUŠE SAMA ZAČALA VIDĚT PRAVOU CESTU A VÉST SAMA SEBE DO SVÉ PRAPODSTATY.


Pro lepší pochopení projevení této změnové situace ve hmotě, je možné tento stav vysvětlit z hlediska mužského a ženského potenciálu. DUCH jako základ mužského potenciálu ve smyslu stavby lidské bytosti ustupuje silné ženské síle DUŠE, která už posílila své spojení se svou PRAPODSTATOU - s Pramatkou všeho života. Pro energetickou práci to znamená, že lidská duše je natolik silná, že si ve Vodnářském věku sama vykomunikuje na podvědomé úrovni potřebná "odpuštění".Univerzálním úkolem Vodnářského věku je vyléčit ještě VĚDOMOU A NADVĚDOMOU ÚROVEŇ.

 
Startem u každého člověka je přijetí nových skutečností a technik energetické práce. Vzhledem k tomu, že Věk Vodnáře souvisí v základu s ozdravením partnerských vztahů, je nutné začít chápat práci na sobě v těchto kontextech, protože všechno a také veškeré změny se projevují přes sekundární úrovně.


JAK NA TO:

PROPOUŠTĚNÍM SÁM SEBE A PARTNERA NA VĚDOMÉ ÚROVNI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JEŠTĚ NENÍ AKTIVOVÁNO HMOTNÉ - SVĚTELNÉ SEKUNDÁRNÍ POLE (PARTNER JEŠTĚ NENÍ FYZICKY PŘÍTOMEN V PARTNERSTVÍ) SE UZDRAVUJÍ ZATÍŽENÉ ROVINY VĚDOMÉ. 

Tímto se anulují staré podoby vlastních energetických otisků v univerzálních sférách a následně se rozpouští i zátěžové vazby, které mohou být různého původu. K tomuto rozpuštění vazeb dochází díky zvýšené světelné vibraci, která mnohonásobně posílí zejména po vlastním propuštění se ze starých temnot (vlastních otisků v časoprostorových liniích Starého věku) 

/ POZN. 1.Dochází k uvolňování různých energií - k transformaci emocionálních, případně mentálních těl a tím k pročištění partnerské komunikace, která je základem pro veškeré mezilidské komunikace 

/ POZN. 2.VÝSLEDKEM TÉTO ENERGETICKÉ PRÁCE JE UVOLNĚNÍ CESTY K PARTNEROVI (v případě, že je zatím člověk sám) A TAKÉ CESTY PARTNERŮ VZÁJEMNĚ K SOBĚ VE HMOTĚ - do této oblasti komunikace patří například i sexualita (partneři vystoupí ze své samoty v partnerství).


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY: POZN. 1: Úroveň a hloubku propuštění NENÍ MOŽNÉ ovlivnit vědomím. Propuštění probíhá vždy na těch hladinách, rovinách a úrovních, které souvisí s připraveností daného jedince do jaké míry je schopen se v daném okamžiku propustit. Je to zároveň i ochrana před zneužitím této techniky spirituální práce. 

POZN. 2: Tento způsob energetické práce je Základním pravidlem pro Vodnářský věk a je aplikovatelný na jakoukoli vztahovou úroveň. Je vysvětlen na sekundární úrovni, a to proto, že tento nový Věk je VĚKEM PRAVÉHO PARTNERSTVÍ.PARTNERSKÉ ZRCADLENÍ: To, co člověka často trápí, jsou situace, které se ho osobně dotýkají. Je to proto, že každé partnerství působí jako katalyzátor individuálních, sekundárních, terciálních i kvadrálních vin nebo křivd partnerů, obecně řečeno zátěžových záznamů partnerů na všech úrovních ve vlastním energetickém poli. Na základě Univerzálního zákonu pravé lásky si partneři vzájemně pomáhají a svým chováním si tyto zátěže ukazují díky ZRCADLENÍ PRAVÉ LÁSKY. Jejich chování je tak lidské duši přirozené a je vědomě neovlivnitelné!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO U ZRCADLENÍ: Všechno co se člověka osobně dotýká je jeho primární vlastní odraz, v pokročilejších stádiích /např. u Pravého duchovního partnerství/ odraz společných partnerských zátěží v různých kombinacích - i s primární úrovní. Je důležité analyzovat situace, které se často opakují, ať už s jakoukoli frekvencí.

U zrychlených karmických cyklů, kdy duchovní složky partnerů jsou aktivní díky uvědoměním plynoucím z nastoupené duchovní cesty, jsou periodická opakování v kratších časových intervalech. U partnerů, jejichž duchovní složky nejsou ještě projeveny na vědomé úrovni - není aktivní duchovní vědomí, jsou cykly opakování podobných situací pomalejší - stejná situace se může objevit i s odstupem několika let.Při jakémkoli znovuobjevení je daná situace zralá k řešení, a to určitým dílem - až nakonec, po několikerém ozdravování postupným uvědoměním, analýzami a propouštěním se ze starých podob, dospěje konkrétní situace až ke svému vrcholu - k finálnímu dořešení. Jedná se o rozpuštění tzv. Karmických smyček, tedy různých zátěžových programů. 

Toto dořešení s sebou nese i konečné a ABSOLUTNÍ ROZPLYNUTÍ ENERGETICKÉ / KARMICKÉ PŘÍČINY DANÉ ZÁTĚŽOVÉ SITUACE.DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:Rozplynutí karmické smyčky a vyřešení karmické příčiny je možné pouze VLASTNÍ PRACÍ NA SOBĚ!


ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ JAKÉKOLI ZÁTĚŽOVÉ SITUACE:

1) UVĚDOMĚNÍ
Spouští ozdravný proces.

2) ANALÝZA
Je důležité analyzovat řešené situace, stavy, chování, pocity, strachy a jiné emoce. 

3) PŘIJETÍ VLASTNÍCH ZÁTĚŽOVÝCH ENERGIÍ
Je důležité přestat s nimi bojovat. Jejich přijetím ustává boj sám se sebou, začínají se transformovat přes vlastní nitro člověka a přichází mír. 

4) PROPUŠTĚNÍ SE ZE STARÝCH PODOB
Univerzální vědomí každému na míru vytváří program, který se přes individuální vědomí projektuje do hmoty. V každém úseku časové linie lidské existence se vyskytují světelné otisky realizované projekce. Propouštěním se ze svých starých podob se tyto otisky anulují a uvolňuje se tak cesta z vlastní minulosti blíže k energii přítomného okamžiku. Tím se člověk přibližuje k vlastnímu středobodu nebo se v tomto bodě stabilizuje.

5) PROPUŠTĚNÍ ZÁTĚŽOVÝCH ENERGIÍ
Zátěžové energie nastupují transformační proces do vyšších světelných vibrací na základě jejich vědomého propuštění. Je to důležitý bod energetické práce, aby mohlo dojít k jejich úplné transformaci - projevené až do hmoty.

6) PŘIJETÍ SE V NOVÝCH PODOBÁCH A PROPUŠTĚNÍ UVOLNĚNÝCH ENERGIÍ

7) PŘIJETÍ PARTNERA V NOVÝCH PODOBÁCH A ROZPUŠTĚNÍ ZÁTĚŽOVÝCH VAZEB. K vědomému rozpuštění zátěžových vazeb může dojít až v momentě, kdy jsou vytvořeny nové přenosové - komunikační kanály na základě předchozího odevzdání starých podob. Vzhledem k této nové situaci posílí i myšlenkové pole partnerů - mentální sekundární tělo, obohacené o nový proud světelné energie, která je tvořivá a vytváří nový partnerský obraz. 

KDO POMŮŽE SE ZPRACOVÁNÍM: OTEC OHŇOVÉHO ELEMENTU A MATKA VZDUŠNÉHO ELEMENTU.OSLOVTE VLASTNÍMI DĚKOVNÝMI SLOVY OBĚ TYTO VYSOKOVIBRAČNÍ POMOCNÉ ENERGIE. (viz pojednání DĚKOVNÁ PROSBA K POMOCNÝM ENERGIÍM).

 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Tato kombinace pomocných energií je velice silná. Je to proto, že v tomto případě s nimi přichází i "jejich děti", energie archandělského typu - Michael a Gabriel. Jde o velkou sílu a rozsáhlé změny, které probíhají v energetickém obalu daného člověka až na kvadrální úrovni. 

Tzn. uvolňuje se mnoho propletených vazeb a s tím také mnoho zátěžové energie. Zapnutá elektronika v tomto případě nevadí, nedoporučuji ale brát telefony, mohly by narušit průběh energetických procesů. Rychlost průběhu změnového přenosu energií je v tomto případě různě dlouhá, cca od 45 min. až po 120 min. Je to proto, že Univerzální vědomí vytváří energetické dráhy v začátku přenosu a přizpůsobuje je duchovní zralosti dotyčného člověka (myšleno z hlediska aktuálně projeveného potenciálu), protože jak já ráda říkám: NIKDO NEDOSTANE NALOŽENO VÍC, NEŽ UNESE! ( Zákon zachování energie = Zákon intenzity, skripta Hlubinné harmonizace). Tedy u někoho přenos může trvat déle, aby ho fyzicky zvládl. Není čeho se bát, Univerzální vědomí je geniální. Co se týče harmonizační hudby, vřele doporučuji cd Time for love (cd singl), které je kódováno na hluboká podvědomá odpuštění - absolutní odpuštění sobě i druhým. Protože tato odpuštění probíhají na úrovni duše, není potřeba je pronášet vědomě. 

Na začátku tohoto vlastního individuálního "sezení" pomůže cd s hlubokými odpuštěními. Stačí se položit na tóny a nechat se nést zvukem.Jakmile ukázka dozní - doběhnou odpuštění zprostředkovaná hudbou a začne energetický přenos. 

Doporučuji odpočívat v meditační poloze, pokud možno v klidu, po celou dobu, jakou bude potřeba. Poznáte to snadno, bude Vám trochu "těžko" (těžké nohy, ruce apod.). Transformace primárního a sekundárního emocionálního těla proběhne ihned při energetickém přenosu.

Kdybyste v průběhu transformace emocí usnuli, je to v pořádku. Po proběhnutí všech změn ve vašem obalu se budete cítit lehcí a odpočatí, aurické pole bude mít světelnější vyzařování jiné spektrální barvy.

H.A.