Co je to děkovná prosba?

03.06.2022


DĚKOVNÁ PROSBA A POMOCNÉ ENERGIE

Energie Vodnářského věku jsou energie, pocházející z vysokých úrovni éteru - vysoko nad světelnou temnotou, které jsem viděla ve svých vizích při napojování na Zdroj všeho života.

Těchto mystických napojení jsem prožila několik a vždy se při nich posílil můj světelný obal, včetně získání mnoha cenných informací, které jsou při běžné meditaci nedostupné. Bylo to proto, abych se postupně dostala do stavu, který je mým stoprocentním duchovním potenciálem projevovaným navenek formou uměleckých léčivých děl. 

Toto je také můj hlavní a spirituální úkol zde na Zemi. Do této fáze jsem dospěla velice náročnou a mnohaletou, dá se říct každodenní, obrovskou prací na sobě, mnohými menšími nebo většími transformacemi, oběťmi (např. počáteční ztrátou všech přátel, které později nahradili noví, odpovídající mé nové vibraci) a také díky velké univerzální pomoci, na které jsem se učila, že univerzální láska je vždy přítomná. Byla také jediná, která mě přes vlastní Vnitřní hlas vedla vždy správně. Když jsem procházela obdobím samoty, abych mohla najít čistou cestu k univerzálním informacím, vyučovala mě přes své světelné mistry z vysokých duchovních sfér. Neměla jsem číst knihy, protože by mě v té době odváděly od univerzální pravdy. Tuto jsem měla hledat sama v sobě a ve spojení s duchovními sférami přes univerzální lásku, začala jsem vidět aurická pole a světelné bytosti, odvedla jsem hromadu zbloudilých duší a přivedla mnoho duchů, kteří ztratili své světlo, do opětovné rovnováhy. 

Všechny informace, které jsem z duchovních sfér dostávala, byly absolutní pravdou, a potřebovala jsem je pro svůj další rozvoj. Proto mne také nikterak nepřekvapilo, kolik důležitých informací z oblasti různých "vědeckých" oborů jsem obdržela a považovala za fakt. Pravdivost informací jsem si zcela "náhodně" ověřovala např. v antikvariátech (aniž bych toto žádala), otevřením různých odborných knih, bylo tam to, co mi bylo řečeno z univerzálních sfér, a tudíž jsem to už všechno dávno věděla. Posouvalo mě to více k pokoře a důvěře v univerzální vědomí a k obrovské úctě v jeho genialitu.

Proto cítím jako svou povinnost, pomoci Vám orientovat se v některých základních prosbách, protože každá oblast života má z hlediska univerzálních vztahů velké univerzální pomocníky a ochránce.

Mám lidi učit vynášet PROSBY DĚKOVNÉ, protože z hlediska rovnováhy příjmu a výdeje informací - energií (Zákon rovnováhy) platí:

To, co vyšlete jako děkovnou prosbu, není dluhem, je to pokorné děkování univerzální lásce za pomoc. Ta tuto prosbu přijme, znásobí a pošle v několikanásobném rozmnožení Vám s velkou univerzální pomocí zpět.Pokud by se pouze o něco "prosilo", v této pozici člověk nedává, ale žádá o to, aby mu bylo dáno. Je potřeba nejdříve dát, tedy PODĚKOVAT - dát lásku LÁSCE a potom se člověku "VRÁTÍ ZPĚT" co dal. Je to univerzální zákon. A v případě kontaktu s univerzální láskou to PLATÍ MNOHONÁSOBNĚ.

První pomoc si vždy můžeme vyžádat u vysokých světelných bytostí díky přítomnosti obou jejich potenciálů (otec, matka), které už na Zem přinesl proud Vodnářské energie.


POMOCNÉ VYSOKOVIBRAČNÍ ENERGIE


PRAPODSTATA PRAVÉ NADĚJE je vysokovibrační éterická voda v ženském aspektu pravé lásky (projevený element vody).

Pomocné energie: Otec vodního elementu a Matka vodního elementu

Otec vodního elementu je ochránce partnerských vztahů, dětí, hmotných úrovní partnerských a mezilidských - sexualita, plodnost - reprodukce, zdraví.

Matka vodního elementu má podobné role v menším potenciálu, speciálně vztah matka - dítě a ochrana.


PRAPODSTATA PRAVÉ LÁSKY je vysokovibrační éterická energie éterického (ženského) aspektu pravé lásky (projevený element éteru).

Pomocné energie: Matka éterického elementu a Otec éterického elementu

Matka éterického elementu je ochránkyně života, všeho živého - rostlin, zvířat, lidí obecně. Je naplnitelkou pravých lidských osudů. Ochranitelka pravdy a moudrosti.

Otec éterického elementu je ochránce práv, funkčnosti a všech potřebných procesů univerzální spravedlnosti a naplnění univerzálního plánu (právo splácení karmických dluhů).


PRAPODSTATA PRAVÉHO SVĚTLA je vysokovibrační éterická energie vzdušného (mužského) aspektu pravé lásky (projevený element vzduchu).

Pomocné energie: Matka vzdušného elementu a Otec vzdušného elementu

Matka vzdušného elementu je ochránkyně hlavně zvířat a dětí, plodnosti, ochránkyně talentů a prosebnice za projevení talentů, ochránkyně rozumu a zdravého úsudku.

Otec vzdušného elementu je ochránce v jakékoli podobě - všech a všeho.


PRAPODSTATA PRAVÉ VÍRY je vysokovibrační éterický oheň v mužském aspektu pravé lásky (projevený element ohně).

Pomocné energie: Otec ohňového elementu a Matka ohňového elementu

Otec ohňového elementu uvolňuje vazby všech úrovní a druhů, ochránce svobody a volnosti - svobodná vůle a svobodná volba, ochránce univerzálních řádů a pravidel.

Matka ohňového elementu je ochránkyně všech cyklů a transformačních dějů.


S pozdravem

HANY