ZÁKON ROVNOVÁHY = ZÁKON DUALITY

26.08.2017

Citace ze skript Hlubinná harmonizace


Základními prvky z hlediska funkčnosti Univerzálních zákonů je vyrovnanost energií a systém dualit. Tato jedinečná úloha polarit ve všeobjímajícím kosmu je nevyhnutelná pro udržení rovnováhy sil i nábojů. Je nezbytné potlačování záporných elementů kladnými a docilování zachování rovnováhy dualit v takto nastaveném principu Lásky. Pro člověka z toho plyne, že je neustále vystaven tomuto vyrovnávání, jakkoli se vychýlí z rovnováhy. Pokud produkuje více aktivit, kterým chybí Láska - je vychylován více, a to z toho důvodu, že rovnováha ve vesmíru je neotřesitelná! Podléhají jí samozřejmě i zákony platné ve hmotě. Z principu udržení rovnováhy se jedná o základní stavební složku vesmíru a nelze ji nijak obejít, neboť VŠE JE NA NÍ VYSTAVENO.

To, co vytváří člověk svými rozhodnutími, a co je považováno za prvotní vychýlení se z vlastní základní rovnováhy je:

Nedůvěra v Univerzální program lásky = vlastní kosmický princip - nedůvěra sám v sebe.

 • Nedodržení svého existenčního plánu - jeho souladu s Univerzálním plánem.
 • Uzavírání se před Láskou pramatky - jediným zdrojem Života a Spravedlnosti.
 • Nedostatek znalosti Univerzálních zákonů.
 • Nedostatečná pozornost, liknavost a nedůvěra v Univerzální plán.
 • Nepochopení a nepřijímání Univerzálních darů.
 • Nerovnoměrné dávání a přijímání hmotné i emocionální.
 • Nedostatek Lásky k sobě a ke svému okolí.
 • Nedostatečná odvaha odpouštět a milovat nezištně.
 • Neschopnost zařadit se a pochopit své poslání.
 • Nedůvěra ve své blízké.
 • Nelaskavost v zacházení se svými blízkými i sám se sebou.
 • Faleš, lež a přetvářka.
 • Nepřejícnost, vypočítavost a majetnictví.
 • Ctižádost, sobeckost a pýcha.
 • Dogmatismus a modlářství.
 • Satisfakce.

... A z toho všeho plynoucí následky.

Toto a ještě mnoho dalších bodů by se dalo uvést jako důvod, proč člověk není v harmonii sám se sebou, tím i s Univerzální Pramatkou. Jediným možným řešením, jak z tohoto zamotaného kola ven, je najít VLASTNÍ CESTU. Každý musí začít sám u sebe. Je nezbytné umět se zařadit do systému sebedisciplíny - jako POZOROVATEL a TVŮRCE zároveň, a fungovat jako individuální jedinec bez ohledu na to, co dělají nebo jak se chovají ostatní, ať už vzájemně k sobě nebo ve vztahu k danému individuu. Nenechat se zviklat různými davovými syndromy, mocenstvím, touhou ovládat někoho nebo něco, touhou po satisfakci či závistí. Toto je velmi těžké, zpravidla je potřeba zcela ustoupit od CHTĚNÍ SVÉHO EGA a začít se učit odosobňovat. Jakmile se daný jedinec rozhodne, že si vytvoří sebekontrolu nad svým jednáním a otevře se vedení Univerzálního principu lásky, zrychlí se dění kolem něho a "přiostří se" vše, v souvislosti se stěžejní rovinou sebekontroly.

Pokud se rozhodnete pro práci na sobě, jsou vám zcela jistě dveře otevřeny. Máte možnost do těchto dveří vstoupit a přijmout nabízenou pomoc v návodech pro energetickou práci.