O Hlubinné harmonizaci

O hudbě, Hlubinné harmonizaci, o nás...

"HUDBA OBSAHUJE DVA PRVKY:

Akustický materiál a duchovní myšlenku. Obojí nestojí jako forma a obsah izolovaně vedle sebe, nýbrž se
v hudbě spojuje do uceleného tvaru... Duchovní myšlenka přetváří akustický materiál v hudební umění. Zapojením duchovní složky získává hudba své dějiny."


Citace z Encyklopedického atlasu hudby, Michels U., Nakladatelství LN, originál Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich. 

Dva "nejen" muzikoterapeuti
s rozsáhlou praxí


Mgr. Hana Antonínová


(Umělecké jméno Hany Antoninova)

Umělkyně, muzikoložka, harmonizérka, mystička.

Autorka Hlubinné harmonizace - nového mystického směru, který je formou rozvoje vlastní osobnosti na základě propojení duchovního a hmotného života.

Přinesla prvotní ideu, odborné informace z oblasti hudby a duchovní informace z oblasti spirituální.

Po velké osobní transformaci v roce 2011 přijala mnoho důležitých informací channelingem, přímou cestou z Univerzálního vědomí. Všechny tyto cenné záznamy zdokumentovala, a připravila tak metodickou příručku Hlubinné harmonizace. Celý tento vývojový proces trval přibližně čtyři roky, než byla příručka předložena poprvé ve formě brožur. V současné době je již dílo uceleno do celých skript a popisuje unikátní metodu, díky níž je možné dojít do poznání svého vlastního nitra pomocí univerzálních informací, hudby a barevné kompozice. Autorka zde využívá znalostí z mnohaleté harmonizační praxe a odbornosti v oblasti hudební vědy.

Současná činnost: Tvorba intuitivních léčivých obrazů a hudby, intuitivní koncerty, školitelka metody Hlubinné harmonizace zvukem a barvou, tvorba harmonizačních hudebních setů ve spolupráci s Tomášem Pokorným.  


Tomáš Pokorný

 

Přinesl harmonizační hudbu v aktivní podobě, založil projekt Křišťálových mís, na jehož základě a používání harmonizačních nástrojů při muzikoterapiích byly účinky metody Hlubinné harmonizace poprvé vyzkoušeny.   

Je spoluzakladatelem metody z hlediska využití léčebných účinků zvuku pomocí speciálních harmonizačních hudebních nástrojů.

Současná činnost: prodej hudebních nástrojů, hlubinné zvukové meditace.