UMĚNÍ BAREV

29.10.2018

Umění barev je uměním vidět vnitřním zrakem spektrální barevné zóny v univerzálním prostoru, vibračně je navnímat a zaznamenat malbou do barevné a tvarové podoby přijatelné pro vizuální vnímání člověka v konkrétním prostoru a čase vlastní hmotné reality. Zní to trochu složitě, ale v podstatě je to velice jednoduché. Jsou lidé, kteří dospěli ve vlastním vývoji do té míry, že jsou schopni napojit se na univerzální sférické barvy (toto nacítění může být spojeno se slyšením tónů sférické hudby, protože každá barevná vlnová délka má odpovídající zvukovou vibraci). Nejvhodnější cestou jak k těmto spektrálním zážitkům dojít je meditace - propojení lidského ducha přes mysl a srdce s univerzálními sférami, které jsou pro něj zrovna dostupné. Vzhledem ke skutečnosti, že lidský duch si plyne podle univerzálního plánu kam zrovna potřebuje, může k takovým nečekaným "meditacím" docházet kdykoliv v průběhu dne nebo noci. Proto je možné občas někde zahlédnout umělce, kterého náhle navštíví "múza" a potřebuje si zaznamenat úryvek melodie nebo náčrt inspirace pro malbu, a jehož náhlá změna chování je pro kolemjdoucí nebo spolusedící (například v kavárně) minimálně zvláštní. Já osobně mám těchto zážitků několik, dějí se mi různě v průběhu času, a nezřídka jsou doprovázeny i zcela zřetelnými hudebními motivy. Pokud jsou to noční až snové zážitky, člověk se probudí v průběhu noci a zcela jasně ví, co viděl nebo slyšel, ovšem do rána se může většina záznamu ztratit. Je to dáno hladinou alfa vln, na jejichž úrovni se zprostředkovávají obrazy nebo zvuk z univerzálních světů lidskému vědomí, a které souvisí s usínáním nebo naopak s probouzením. Pokud jde o plánovanou meditaci, nemusí k takovému zážitku dojít. Je to právě proto, že mnozí lidé zatím upřednostňují potřeby svého vědomí, které je ještě dost zatížené a nesouzní úplně s potřebami duše, a nerozpoznají tak pravý časový horizont vhodný pro vlastní meditaci. Pokud je člověk ve fázi, kdy vnímá potřeby své duše a projektuje je přes vlastní vědomí do hmoty, realizuje plánovanou meditaci přesně v době, kdy je pro něho plnohodnotná, protože se mu dostane plného přísunu všech pro něho potřebných informací.


Vidět spektrální barvy je umožněno každému. Blíže k přirozenému vnímání barevných spekter mají ženy, přesněji řečeno ženy s ženskou duší. Pro muže je zase snadnější zaznamenávat zvukové vibrace. Souvisí to s přirozeným propojením jingového aspektu s vodou - barvou a jangového aspektu s ohněm - zvukem. Obě části však vyšly ze stejného bipolárního základu, dokonalého spojení vody a ohně ve svém prvopočátku, jsou tak vzájemně neoddělitelné. Barva obsahuje elementární částečky ohně a zvuk elementární částečky vody, což jsou propojující prvky, které umožňují oběma aspektům tvořit ve sférách hudby i obrazu. V lidském životě je důležité najít své místo v této velké rozmanitosti tvorby a navázat na všechny své dosavadní univerzální zkušenosti, objevit je v sobě a aktivně tvořit svůj nový život.