Články

O hudbě, o barvě, o léčení, o duchovní pravdě...

Umění je projev duše, její tvořivosti. Přes uměleckou tvorbu se projevuje to, co si neseme jako kódy duše od Boha. Člověk musí mít neustále na paměti, že je komunikační víceúrovňová bytost a že jednotlivé komunikační úrovně jako je nadvědomí, nevědomí, podvědomí, vědomí a spirituální vědomí mají samostatné role v rámci umění a zároveň jednu...

O LÁSCE...

27.02.2019
Hlubinná harmonizace vznikla prvoplánově díky velké Univerzální pomoci pro partnerské vztahy.
Kořenem celé metody je láska, která mou mysl vedla k podrobnému studiu lidské existence do takových detailů,
že jsem se doslova dotkla až hlubokých pravd o Univerzální i lidské lásce. Tato pravda je zaznamenána ve skriptech Hlubinné harmonizace, které jsou...

UMĚNÍ BAREV

29.10.2018

Umění barev je uměním vidět vnitřním zrakem spektrální barevné zóny v univerzálním prostoru, vibračně je navnímat a zaznamenat malbou do barevné a tvarové podoby přijatelné pro vizuální vnímání člověka v konkrétním prostoru a čase vlastní hmotné reality. Zní to trochu složitě, ale v podstatě je to velice jednoduché. Jsou lidé, kteří dospěli ve...

Teze ke konkrétním léčebným účinkům jednotlivých planet Sluneční soustavy je náplní odborného semináře.

Pod hlavičkou Hlubinné harmonizace jsou vytvářeny speciální harmonizační sety z Křišťálových mís, které po spojení s metodikou Hlubinné harmonizace v praxi mohou svým zvukem překódovat genetické informace až na úrovni biokrystalické tělesné struktury. Speciálních planetárních setů je celkem 8 druhů, stejně jako subsystémů pro Éterické...

Hudba je jedna jediná. Ve skutečnosti neexistují žádné hranice mezi jednotlivými hudebními styly. Je to stejné jako uměle vytvořené hranice ve víře člověka.Je jen jediná láska, jako je jediná hudba. Dokladem toho je možnost dokonalého spojení jakýchkoli hudebních žánrů. Když člověk hudbu cítí srdcem, je možné vytvořit jakékoli absolutně harmonické...

Léčení zvukem existuje na naší planetě po celou dobu její existence. Je to proto, že jako planeta má své vlastní znění, které se sice může v průběhu jejího vývoje vibračně měnit, ale nikdy nepřestává znít. Je součástí většího celku znějících planet, planetek a jiných útvarů, které dohromady tvoří velký znějící chorál Sluneční soustavy.