Seznamte se s exkluzivní metodou léčení hudbou

Hlubinná harmonizace®

Hlubinná harmonizace je filozofií života v nové době Vodnářského věku


Metoda Hlubinné harmonizace vznikla díky velké lásce 
k hudbě a k člověku a vyrostla na teoretických základech pythagorejského vnímání hudby sfér.


Jedná se o exkluzivní metodu léčení zvukovou vibrací, a protože hudba je výsledným zněním souzvuku tónů - zvuků, které má konkrétní barevné spektrum, má tato metoda přesah i do specifického typu léčení barvou.   

VZNIK METODY

Hlubinná harmonizace vznikla na základě společného úsilí Hany Antonínové a Tomáše Pokorného vytvořit univerzální metodu - jak harmonizovat partnerské vztahy a léčit zdraví -
vibracemi zvuku a barevného spektra.

Z této spolupráce bylo vytvořeno Harmonizační centrum OMNHIA a posléze studio, které se nacházelo v Brně v letech 2012-2015. 

V prostorech tohoto centra a studia vznikla celá platforma metody a ukotvily se "stavební" pilíře Hlubinné harmonizace. Takto ucelená metoda se zde začala aplikovat  v terapeutické praxi.

V průběhu postupného osobního vývoje obou zakladatelů se duchovní podstata a hmotná povaha společného díla projevila i do proměny jejich uměleckého projevu.

Poselství kódů OMNHIA je předáváno v uměleckých dílech ochranné značky HLUBINNÁ HARMONIZACE, která svou vysokou harmonizační povahou předčila svou dobu.

Tato umělecká díla s harmonizačními - léčivými účinky
se dostávají ke koncovým uživatelům díky firmám
HANYART.EU s.r.o. a Rajská galerie s.r.o., založených
v letech 2018 - 2019.

Vytváříme s láskou hudbu, která léčí.Naše HUDBA  v číslech


9

NAHRÁVEK CD

11

LET ZKUŠENOSTÍ

100%

HARMONIZAČNÍ ÚČINEK


HLUBINNÁ HARMONIZACE